خرید هشدار خواب رانندگی

خرید دستگاه هشدار خواب رانندگی اگر از خوابیدن در حین رانندگی یا مطالعه یا کارهای حساس نگران هستید و میخواهید وسیله ای کمکی جهت هشدار و بیدارباش داشته باشید از هشدار خواب رانندگی استفاده کنید

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

ارزان و مناسب برای همه اگر میخواهید درس بخوانید و از خوابیدن واهمه دارید اگر کاربر لوازم سنگین و دستگاههایی که به هوشیاری نیاز دارد میباشید اگر راننده هستید از وسیله کمکی و هشدار خواب رانندگی استفاده کنید یقینااین وسیله کمک شایانی را به شما جهت هوشیاری بیشتر در حین انجام کار خواهد داشت

نحوه کار و چگونگی عملکرد دستگاه به این شرح است:

با حسگرهایی که در این دستگاه کوچک به کار گرفته شده وقتی سر شما به پایین می افتد و حرکت میکند دستگاه که به گوش شما متصل است شروع به لرزیدن و ویبره میکند در این حال شما ازخواب بیدار میشوید.

به همین راحتی

کاربرد آسان