خرید میل بارفیکس آیرون جیم

خرید میل بارفیکس آیرون جیم یک میل بارفیکس و دستگاه بدنسازی همه کاره با میل بارفیکس آیرون جیم چندین حرکت ورزشی شامل بارفیکس شنا و حرکات کششی و قدرتی دیگری را نیز میتوانید انجام دهید.


انواع حرکتهایی که شما میتوانید با آیرون جیم انجام دهید.

قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

یک دستگاه چند کاره ورزشی

مناسب برای محل کار و منزل شما

یک ورزش و تفریح سالم

در آپارتمان یا بیرون از منزل

شما میتوانید از دستگاه چند کاره ورزش آیرون جیم استفاده نمایید

حرکتهای متنوع

تقویت عضلات و بدنسازی

قابل نصب به راحتی

با چند پیچ و مهره که در داخل خود دستگاه میباشد